top of page

Garanti og Kvalitet

Hele 20 års garanti.

Garantien er direkte fra produsent og garantitiden er satt basert på faktisk bruk.

Levetiden er naturligvis mye lenger da selve materialet ikke er nedbrytbart.

Det er estimert opp mot 100 års levetid på dagens pvc plast.

 

Type SVE/150 er brannsertifisert klasse D-s3, d2 i henhold til EN 13501-1.

 

Kvalifisert i henhold til BREEAM NOR grønne bygg

bottom of page