Garanti og Kvalitet

KAVEX har hele 20 års garanti.

Garantien er direkte fra produsent og garantitiden er satt basert på faktisk bruk.

Levetiden er naturligvis mye lenger da selve materialet ikke er nedbrytbart.

Det er estimert opp mot 100 års levetid på dagens pvc plast.

 

KAVEX utvendig kledning har teknisk godkjennelse og er brannsertifisert klasse D-s3, d2 i henhold til EN 13501-1.

 

GODKJENT for bruk i Norge som utvendig kledning.

Kvalifisert i henhold til BREEAM NOR grønne bygg